Nieuwe ouders

Aannamebeleid en toelatingsprocedure
De toelating van leerlingen is geregeld volgens de Wet Primair Onderwijs, die valt onder de Algemene Wet Bestuursrecht. De contactpersoon voor nieuwe leerlingen is een van de leden van het managementteam van de school. Om tot Basisschool de Disselboom te worden toegelaten, moeten de kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Voorafgaand aan de vierjarige leeftijd kan het kind alvast vijf dagdelen kennismaken met de groep. De voorkeur gaat uit naar aansluitende dagdelen, dit in overleg met de ouders. Een aantal weken voor de kennismaking ontvangen ouders een uitnodiging van de leerkracht. Leerlingen die gedurende het schooljaar naar een andere groep overgaan, worden in goed overleg in de groep geïntegreerd.

De ouders en/of verzorgers van leerlingen die ingeschreven staan, dienen de omschreven identiteit van de school, zoals omschreven in de schoolgids en het schoolplan, te respecteren. Bij de inschrijving op onze school verklaren ouders en/of verzorgers dat het kind niet is ingeschreven op een andere school.

Welkomstboekje groep 1-2

Als uw kind bijna vier jaar is en bij ons op school komt, dan wilt u natuurlijk graag weten, wat er allemaal gebeurt.
In het welkomstboekje vindt u de eerste informatie. Klik op het plaatje hieronder om het boekje te openen.