Brede school

De Brede School in een Multifunctionele Accommodatie (MFA)
Maatschappelijke trends gericht op samenwerking tussen onderwijs en overige kindpartners (o.a peuterspeelzalen, dagopvang, verenigingen) en een sterkere vraag naar professionele opvang van kinderen hebben er toe geleid dat scholen meer in netwerken zijn gaan opereren. Naast de organisatorische aspecten wordt door partners veel belang gehecht aan samenwerking en gezamenlijke afstemming.
Mede door deze ontwikkeling zijn Brede Scholen ontstaan. Zij zijn veelal gehuisvest in MultiFunctionele Accommodaties (MFA’s). Zowel Veldvest als de gemeente Eersel zijn trajecten gestart om deze Brede Scholen en MFA’s te realiseren.

Sinds 2010 maakt onze school deel uit van de multifunctionele accommodatie
“de Rosdoek”. De school kan als onderdeel van de MFA invulling geven aan de verantwoordelijkheden op het gebied van opvang, afstemming en samenwerking.
Een Brede School is een netwerk van een aantal partners, die rondom kinderen en hun ouders intensief samenwerken. Hun diensten en activiteiten worden op elkaar afgestemd. De samenwerking binnen de Brede School is gericht op:

 • het ontwikkelen en exploiteren van arrangementen van leer- ontspannings- en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel voor de kinderen tussen 0 en 12 jaar als voor hun ouders op basis van een pedagogische gezamenlijke visie en het onderwijsconcept Meervoudige Intelligentie
 • het verbeteren van kansen op ontplooiing en participatie voor iedereen in de leeftijd van 12 jaar en ouder
 • het verstrekken en door ontwikkelen van de relatie tussen de buurt en de school
 • het op elkaar afstemmen en het integreren van het binnen- en buitenschoolse leren
 • samenwerking met sportverenigingen en cultuuractiviteiten

Partners Brede School de Disselboom
De organisaties/partners, die willen werken aan de Brede School moeten in elk geval: werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen zoals geformuleerd in de pedagogische visie;

 • de verbinding leggen tussen binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten;
 • werken vanuit hun eigen kwaliteit;
 • uitstijgen boven het eigen organisatiebelang.

De kernpartners zijn:

Verder werken we inhoudelijk en/of praktisch samen met:

 • De cultuur- en sportcoördinator van de gemeente Eersel
 • Centrum voor de Kunsten Art4U en de fanfare
 • Sportverenigingen binnen Wintelre
 • Culturele verenigingen binnen Wintelre
 • Verenigingen van buiten Wintelre die wel in het dorp actief zijn
 • Jeugd-Punt Eersel
 • Click Sport (formulier Click Sport)
 • Gemeente Eersel (www.eersel.nl)
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (www.cjgplusdekempen.nl)
 • Gemeentelijke gezondheidsdienst (www.ggdbzo.nl)
 • Schoolmaatschappelijk werk (www.lumenswerkt.nl)