Buitenschoolse opvang

Kinderopvang
Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang . Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma.  Ook coördineert Nummereen Kinderopvang het overblijven op diverse basisscholen, genaamd TSO De Kempen én verzorgt zij professionele kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’.

Voor kinderen van onze school biedt Nummereen Kinderopvang dagopvang (incl. peuterprogramma), buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang aan:

Overblijven: TSO De Kempen
In de lunchpauze van de kinderen zorgt een groep overblijfkrachten ervoor dat de kinderen op een rustige en ontspannen manier hun boterhammen kunnen eten. Ze schenken drinken voor de kinderen, zorgen voor sfeer en rust en zien er na afloop op toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen spelen. Meer informatie over TSO De Kempen is te vinden op de website: www.tsodekempen.com. Hier kunt u ook het inschrijfformulier voor het overblijven vinden evenals de contactgegevens van de overblijfcoördinator.

Buitenschoolse opvang: de Clup
Nummereen Kinderopvang verzorgt op onze school buitenschoolse opvang (bso), genaamd de Clup.  De Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen. Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, met een divers activiteitenaanbod en leuke uitstapjes. Meer informatie leest u op www.nummereen.com. Ook is hier het digitale inschrijfformulier voor de bso te vinden.

Dagopvang
Nummereen biedt op onze brede school ook dagopvang, voor kinderen van 0-4 jaar, aan. Meer informatie hierover vindt u op www.nummereen.com.