Team

Het team van basisschool de Disselboom
Het Managementteam van basisschool de Disselboom bestaat uit twee personen:

  • Jane van der Heijden, directeur (tel.: 06-46055103)
    j.vanderheijden@veldvest.nl
  • Ida van de Ven, MT-lid
    i.vandeven@veldvest.nl

Daarnaast is er een IB-er (intern begeleider) werkzaam. Zij houdt zich bezig met de leerlingenzorg. Het managementteam en de IB-er hebben samen de taak om onderwijsleerprocessen aan te sturen en te monitoren en om leerkrachten te coachen.

  • Roos van den Brom
    r.vandenbrom@veldvest.nl

Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkracht in de groep en begeleiden groepjes of individuele leerlingen. Drie interieurverzorgsters en een conciërge zorgen voor het schoonhouden van het gebouw. De administratief medewerkster ondersteunt het managementteam twee ochtenden per week.

Lio-leerkrachten, leerkrachten in opleiding, mogen zelfstandig een groep draaien.
Zij worden gecoacht door een ervaren leerkracht. De inzet van de sportdocente wordt gesubsidieerd door de gemeente Eersel.

Deskundig en gemotiveerd team
De leerkrachten dragen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij worden daarbij ondersteund door het managementteam en de intern begeleider.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Van de leerkrachten op basisschool de Disselboom wordt verwacht dat ze zowel een begeleidende als een sturende rol kunnen nemen. De leerkracht biedt kinderen de mogelijkheid om zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Leerlingen worden gestimuleerd tot meedenken en meebeslissen. Ze worden aangespoord om initiatieven te nemen en actief deel te nemen aan het onderwijsleerproces.

De groepssamenstelling
Op Basisschool de Disselboom wordt gewerkt met zowel homogene als heterogene groepen. We maken zo op een positieve manier gebruik van de verschillen tussen kinderen. Ze leren zelfstandig te werken en elkaar te helpen. De groepssamenstelling is als volgt:
Groep 1-2A
Elly van Rooij: e.vanrooij@veldvest.nl
Linda Vrijsen: l.vrijsen@veldvest.nl

Groep 1-2B
Mieke Schurgers: m.schurgers@veldvest.nl
Maartje Vervoort: m.vervoort@veldvest.nl

Groep 3
Jeanne Leermakers: j.leermakers@veldvest.nl
Ellen Briër: e.brier@veldvest.nl

Groep 4
Francien van der Aalst: f.vanderaalst@veldvest.nl
Maartje Vervoort: m.vervoort@veldvest.nl

Groep 5-6-7-8
Karlijn Antonis: k.antonis@veldvest.nl
Floor Jongerius: f.jongerius@veldvest.nl
Tamara van Thiel: t.vanthiel@veldvest.nl
Ida van de Ven: i.vandeven@veldvest.nl