Leerlingen

Hallo leerling!
Op de website van school is ook informatie voor de leerlingen. Op deze pagina “Leerlingen”  kunnen leerlingen informatie vinden die voor hen belangrijk is.

Omgaan met elkaar
Respecteer elkaar; elkaar accepteren zoals hij of zij is.

 • Afspraken zijn er voor iedereen.
 • Niet pesten (zowel fysiek als verbaal) en niet schelden.
 • Praat op een fatsoenlijke manier met elkaar.
 • Speel niet voor eigen rechter.
 • Ga zorgvuldig om met spullen van anderen.

Plagen en pesten
Er is een verschil tussen plagen en pesten. Onder plagen verstaan we gedrag tussen leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer is het de ander. Plagen is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend. Plagen kan wel overgaan in pesten. Pesten is wél bedreigend. Pesten vindt niet zomaar een keer plaats, maar meerdere keren per week of zelfs meerdere keren per dag, gedurende een langere periode. De pestkop misbruikt zijn macht en het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd, gekleineerd, geslagen of er worden dingen van hem of haar afgepakt. Naast deze openlijke vormen van pesten, komen ook vormen van pesten voor die niet zichtbaar zijn, zoals het buitensluiten van iemand.
We werken op onze school met een pestprotocol.

Algemene regels
De leerlingen mogen niet eerder dan 8.15 uur en 13.15 uur op de speelplaats komen. Vanaf dat moment is er toezicht van een teamlid. Leerlingen die op de speelplaats zijn, mogen niet meer naar de straat teruglopen.

 • De leerlingen mogen voor aanvang van de lessen en in de pauze niet zonder toestemming van de surveillerende teamleden naar binnen.
 • Bij het gymmen is voor de groepen 3 t/m 8 gymkleding verplicht. De leerlingen brengen hun gymkleding, handdoek, kam en evt. badslippers mee naar school in een geschikte tas. Na de gymles wordt gedoucht door de gr 4 t/m 8. Indien noodzakelijk kan in overleg met de leerkracht hiervan afgeweken worden.  Het gebruik van deodorant in spuitbus is niet toegestaan, wel rollers. Ook haarlak mag niet gebruikt worden.De gymtassen worden dezelfde dag weer mee naar huis genomen.
 • Wanneer gymkleding vergeten wordt, gymt de leerling mee op blote voeten en aangepaste kleding. Wordt de gymkleding meerdere keren vergeten, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders.
 • Bij verjaardagen mogen de leerlingen trakteren. Bij voorkeur niet op snoep. In groep 1-2-3 mogen de ouders de verjaardag van hun kind mee komen vieren. Ouders maken hiervoor een afspraak met de leerkracht.

 Afspraken
Bij het binnenkomen

 • Leerlingen van groep 1-2 en jun ouders kunnen om 8.20 uur en om 13.20 uur naar binnen.
 • Leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan om 8.25 uur en om 13.25 uur zelfstandig naar binnen.
 • We hebben met de leerlingen de volgende afspraken gemaakt:
  • Niet spelen of staan in de buurt van de buitendeur als de kleuters naar binnen mogen.
  • Rustig in de gangen en op de trappen, niet rennen of roepen.
  • Alle jassen aan de kapstokken.

In de hal en op de gang

Elke groep heeft een eigen kapstok. Jassen horen aan de kapstokken en de tassen staan netjes boven op de rekken.
In de gang en op de trappen wordt niet gerend of geschreeuwd. Leerlingen lopen rustig door de school.
Op de trap loop je altijd aan de rechterkant omhoog en omlaag.

In de klas

We beginnen ’s morgens met een korte dagopening.
Er worden alleen spullen van een ander gebruikt als de ander daar toestemming voor geeft.
Tijdens de instructie van een les wordt er geen gebruik gemaakt van het toilet.
Leerlingen storen elkaar niet.
Indien het gewenst is dat een leerling die buiten het dorp woont een mobiele telefoon bij zich heeft, worden daar vooraf afspraken over  gemaakt (plaats en omgang mobiel).
In andere gevallen worden er afspraken gemaakt tussen ouder en leerkracht.

Regels het omgaan met materialen
Alle leerlingen (ouders) zorgen zelf voor een geschikte tas voor de boeken uit de bibliotheek. In deze tas zit geen eten en/of drinken.

 • Bij het moedwillig toebrengen van schade aan eigendommen van de school moet deleerling de schade vergoeden; een kleine vergoeding die in verhouding staat met de   beschadiging.

Regels op de speelplaats

 • Afval doe je netjes in één van de afvalbakken.
 • Een tikspel mag, maar er worden met de groep afspraken gemaakt. Zomaar trekken of duwen doen we niet. We respecteren een “stopteken”.
 • Op de speelplaats mag niet worden gefietst. Fietsen worden aan de hand meegenomen en in de daarvoor bedoelde fietsenstalling geplaatst. Ook loopfietsjes zijn niet toegestaan.
 • Houtsnippers blijven in de bakken. Er wordt niet mee gegooid.
 • In de fietsenstalling wordt niet gespeeld.
 • De zandbak mag door alle leerlingen gebruikt worden.
 • Leerlingen vragen aan de surveillant toestemming om naar het toilet te gaan.

Richtlijnen gezond gedrag basisschool de Disselboom
De gezondheid van onze kinderen/leerlingen is belangrijk. Het bevorderen van gezond gedrag behoeft daarom onze aandacht, want jong geleerd is oud gedaan. Daarnaast is overgewicht een toenemend probleem onder kinderen en jongeren. De basisschool is de plaats waar kinderen een groot deel van de week doorbrengen. De school wil gezond gedrag stimuleren en heeft daarom richtlijnen opgesteld over de eet- en drinkmomenten op school.