Leerlingenraad

Hier vind je alle informatie van de leerlingenraad

Even voorstellen
Hallo wij zijn de leerlingenraad.
Wij zijn: Puk van de Ven, Emma Moll, Anke van der Velden, Wies Smits, Lobke Simons, Amber van Loon, Lisa van Gerwen en Dries Heuveling.
Wij hebben als leerlingenraad besproken dat er ideeënbussen worden neergezet: eentje voor groep 3 en 4, die komt in de kast naast groep 3 en eentje voor groep 5, 6, 7 en 8 en die komt in halte 21 te staan. In de ideeënbus kunnen kinderen ideeën stoppen waarover wij het kunnen hebben als leerlingenraad en op de ideeënbus komt ook te staan wanneer de volgende leerlingenraad is.
Ook hebben wij het erover gehad dat er met kerst misschien een kerstmarkt komt. Een deel van de opbrengst zou dan naar een goed doel gaan. Als leerlingenraad hebben wij nagedacht over verschillende goede doelen en hierover gaan we voor de volgende keer meer informatie zoeken en daar gaan we dan samen over stemmen. De goede doelen waar we nu informatie over gaan zoeken zijn:
– Het vergeten kind
– Stichting Tess
– Wereld natuur fonds
– De orkanen rond en op Sint-Maarten
– Een school voor arme meisjes in Kenia, Shimoni

Groeten Puk van de Ven en Emma Moll

Bijeenkomst 9 oktober 2017

Wij hebben in de leerlingenraad besproken  waar het geld van  leerlingenraad misschien naar toe gaat. Het gaat misschien naar een meisjesschool in Kenia. Tijdens de leerlingenraad was Erik van Gestel  er ook bij, dat is de voorzitter van de medezeggenschapsraad. Lisa van Gerwen heeft een heel  mooi logo gemaakt voor de leerlingenraad. In de ideeën bus zat een briefje waarop stond dat we shirtjes voor het schoolreisje.  We hebben er over nagedacht  en we gaan het bij de volgende vergadering over hebben.

Groetjes Emma Moll  en Amber van Loon.

Bijeenkomst 27 november 2017
We zijn blij met de tennisrackets die jullie hebben ingeleverd. Er wordt veel mee gespeeld.  We hopen dat dat zo blijft. En we hebben ook nog brigadiers nodig, want die zijn er te weinig. Daarom hopen we dat jullie ons kunnen helpen. Als je wilt helpen kan je dat doorgeven bij juf Tamara (t.vanthiel@veldvest.nl) of juf Karlijn  (k.antonis@veldvest.nl).

Wij als leerlingenraad hebben ook een eigen kraampje op de kerstmarkt. We hopen dat jullie allemaal  komen kijken. Want er zijn veel leuke dingetjes geknutseld en we hebben ook een goed doel dat is Kechel Kenia. Het doel komt van een andere veldvest leerkracht die daar woont.