Verlofaanvraag

U kunt hier het formulier downloaden om een verlofaanvraag in te dienen.
Deze kunt u inleveren bij de administratie van de school. De directie zal u schriftelijk mededelen of dit verlof al dan niet kan worden toegekend.
Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden
Aanvraagformulier verlof wegens vakantie buiten schoolvakanties